Velkommen til Storkesøen

Alle er velkommen, vi beder jer blot venligst hjælpe os med at holde området pænt og rent ved at følge nedenstående ordensregler:

 • Benyt de opstillede affaldsspande til affald, cigaretskodder, line og kroge
 • Hunde skal holdes i snor
 • Cykling og ridning rundt om søerne er ikke tilladt
 • Grill henvises til de etablerede grillpladser ved madpakkehuset og læskuret ved langsøen mod nord

Fiskeregler:

 • Ingen fiskeri uden indløst fiskekort (selvbetjening / reception) – gælder også tilrigning af fiskegrej.
 • Ingen adgang til søerne om morgenen før ½ time inden fiskeri er tilladt.
 • 15 min. efter ophørt fisketid skal søen forlades.
 • Det er ikke tilladt at blokere fiskepladser med stænger, der ikke ”fisker”.
 • Hold min. 5 meters afstand til de øvrige fiskere.
 • Én fisker må max optage 3 meter. Kast ikke ind over de andres snører.
 • Det er kun tilladt at fiske med 1 stang med mindre der er betalt for 2.
 • Max. 2 stænger pr. person. Stænger, der ikke bruges, skal vende væk fra søen.
 • 1 krog pr. stang; max krogstørrelse for enkeltkroge er str. 2 og for 3-kroge str. 6.
 • Fisken skal kroges korrekt og aflives straks efter den er kommet på land.
 • Fisk, der er fejlkroget, skal genudsættes med mindre den er skadet. I så fald afleveres den i receptionen.
 • Der må kun fiskes efter ørreder. Alle andre arter skal genudsættes.
 • Rensning af fisk må kun foregå på én af vore rensepladser.
 • Det er ikke tilladt at fiske med melorme og maddiker.
 • Forfodring er strengt forbudt.
 • Børnesø er kun for børn under 13 år.

Overtrædelse af ovenstående fører til bøde samt bortvisning.

Vis i øvrigt hensyn over for de andre lystfiskere, og gør andre lystfiskere opmærksom, såfremt ovenstående regler bliver overtrådt.